Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar! (əz-Zərqani)

Muhəmməd b. Əbdül-Baqi əz-Zərqani "Muxtəsər əl-məqasid əl-həsənə fi bəyən kəsir min əl-əhədis əl-muştəhirə aləl-əlsinə" kitabında yazır:

من زار قبري وجبت له شفاعتي
حسن لغيره

Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar.

(əz-Zərqani dedi:) Həsən li-ğeyrihi.

 

Muhəmməd b. Əbdül-Baqi əz-Zərqani, Muxtəsər əl-məqasid əl-həsənə fi bəyən kəsir min əl-əhədis əl-muştəhirə aləl-əlsinə, s.218, №1029; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, 1409/1989; təhqiq: Muhəmməd b. Lutfi əs-Səbbağ

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе