Aişənin evi və fitnə

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Xüms kitabı, Peyğəmbərin zövcələrinin evləri və onlara nisbət edilən evlər haqqında gələn xəbərlər babı

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان

Bizə Musa b. İsmayıl rəvayət etdi, bizə Cuveyriyə, Nafidən rəvayət etdi ki, Abdullah b. Ömər dedi: Bir gün Peyğəmbər (s) xütbə deyən zaman əli ilə Aişənin evinə tərəf işarə edərək üç dəfə təkrar etdi: Fitnə bu tərəfdədir, şeytanın buynuzu çaxacağı yerdədir.

Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Xüms kitabı, Peyğəmbərin zövcələrinin evləri və onlara nisbət edilən evlər haqqında gələn xəbərlər babı, №2937

Onlayn mənbə 1: islamport.com (c.3, s.1130)

Onlayn mənbə 2: hadith.al-islam.com

Onlayn mənbə 3: islamweb.net

 

Fotoşəkil: Muhəmməd b. İsmayıl əl-Buxari, əl-Cami əs-Səhih, Xüms kitabı, Peyğəmbərin zövcələrinin evləri və onlara nisbət edilən evlər haqqında gələn xəbərlər babı, c.2, s.507-508, №1276; Dar əl-Qələm - Beyrut

В этом разделе