Səvr b. Yəzid (İbn Sadın nəzəri)

İbn Sad "Təbəqat əl-Kubra" kitabında yazır:

ثور بن يزيد الكلاعي
من أهل حمص ، ويكنى أبا خالد ، وكان ثقة في الحديث ، ويقال : إنه كان قدريًا ، مات ببيت المقدس سنة ثلاث وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر ، وهو ابن بضع وستين سنة.
وكان جد ثور بن يزيد قد شهد صفين مع معاوية وقتل يومئذ ، فكان ثور إذا ذكر عليًا عليه السلام ، قال : لا أحب رجلًا قتل جدي

Səvr b. Yəzid əl-Kilai

O, hədisdə siqa biridir. Deyilir ki, o, təqdiri inkar edənlərdən idi. O, 152-ci ildə Beytül-Müqəddəsdə Əbu Cəfərin dövründə vəfat edəndə 60-dan çox yaşı var idi. Səvrin babası Siffeyndə Müaviyyə tərəfindən çıxış etmişdir və elə həmin müharibədə öldürülmüşdür. Ona görə də hər dəfə Əli əleyhissəlamın adı gələndə deyirdi: “Babamı öldürən adamı sevmərəm”.

İbn Sad, Təbəqat əl-Kubra, c.7, s.467; Dar Sadiq - Beyrut, 1968; təhqiq: İhsan Abbas

Onlayn mənbə 1: islamport, 7/467

Onlayn mənbə 2: al-eman.com

Onlayn mənbə 3: islamweb.net

Onlayn mənbə 4: kl28.com

 

İbn Sad, Təbəqat əl-Kubra, c.7, s.467, №4739; Məktəbə əl-Xanici, 1421/2001; təhqiq: Əli Muhəmməd Ömər

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Qeyd: Bu şəxs Kutubi-Sittənin ravisidir.

В этом разделе