Rəsulullah (s.ə.a.s) ilə ən axırıncı vidalaşan kəs Əlidir!

Əbu İshaq əl-Huveyni "Təhzib Xəsais İmam Əli" kitabında yazır:

أخبرنا أبو الحسن علي بن حجر المروزي ، قال : حدثنا جرير ، عن المغيرة ، عن أم المؤمنين ام سلمة : ان أقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه

Bizə əl-Həsən Əli b. Həcər əl-Mərvəzi rəvayət etdi və dedi: bizə Cərir, Muğeyrədən, oda möminlərin anası Ümmü Sələmədən belə nəql edir: Allahın Rəsulu (s) ilə ən axırıncı vidalaşan kəs Əlidir (r.a).

Əhməd b. Şueyb ən-Nəsai, Xəsais Əmiril-muminin Əli b. Əbu Talib, s.130, №148

Onlayn mənbə 1: islamport, 1/130

Əhməd b. Şueyb ən-Nəsainin "Xəsais Əmiril-muminin Əli b. Əbu Talib" kitabını təhqiq edən Əbu İshaq əl-Huveyni deyib: إسناده حسن إن شاء الله - sənədi həsəndir inşaAllah.

 

Fotoşəkil: Əbu İshaq əl-Huveyni, Təhzib Xəsais İmam Əli, s.117, №148, Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1405 - 1984

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN1; ÜNVAN2