Muhəmməd ibn Yusif əs-Səqəfinin Hz.Əliyə (ə) lənət oxuması (İbn Kəsir)

Əhli-sünnənin məşhur tarix və təfsir alimi, sələfilərin (vəhhabilərin) sevimli şeyxləri İbn Teymiyyənin tələbəsi olan İbn Kəsir əd-Diməşqi hicrətin 90-cı ilində vəfat edən şəxslər barədə qeydlərində yazır:

وتوفي في هذه السنة محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج ، وكان أميرا على اليمن وكان يلعن عليا على المنابر . قيل : إنه أمر حجرا المدري أن يلعن عليا . فقال : بل لعن الله من يلعن عليا ، ولعنة الله على من لعنه الله . وقيل : إنه ورى في لعنه . فالله أعلم .

Bu ildə Həccacın qardaşı Məhəmməd ibn Yusif əs-Səqəfi vəfat etmişdir. O, Yəmənin valisi olmuşdur. Minbərdə Əliyə lənət oxuyarmış. Deyilənə görə o, Hücra əl-Mədriyə Əliyə lənət oxumağı əmr etmiş, o isə etiraz edərək, “əksinə, Allah Əliyə lənət edənə lənət etsin. Allahın lənət etdiyi şəxsə Allahın lənəti olsun”, - deyə cavab vermişdir.

 

İbn Kəsir əd-Diməşqi, “Əl-Bidayə vən-nihayə”, c.9, s.244; nəşr: Vəqflər və İslam İşləri Nazirliyi - Qətər, 1436/2015; təhqiq: Əbdül-Qadir əl-Ərnaut və Bəşşar Əvvad Marufun rəhbərliyi altında tədqiqat qrupu