Əli cəhənnəmi böləndir (Əhməd b. Hənbəl)

əl-Qazi İbn Əbi Yalə "Təbəqat əl-Hənabilə" kitabında yazır:

قال وسمعت محمد بن منصور يقول كنا عند أحمد بن حنبل فقال: له رجل يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن علياً قال: " أنا قسيم النار " فقال: وما تنكرون من ذا أليس روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: " لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق " قلنا بلى قال: فأين المؤمن قلنا في الجنة قال: وأين المنافق قلنا في النار قال: فعلي قسيم النار.

Eşitdim Muhəmməd b. Mənsur dedi: Biz Əhməd b. Hənbəlin yanında idik. Bir kişi gələrək ondan soruşdu:

"Ey Əbu Abdullah! Əli (ə)-ın "Mən cəhənnəmi bölənəm" deməsi barədə nəql olunan hədis haqqında nə deyirsən?"

Əhməd b. Hənbəl dedi: "Bu hədisin nəyin inkar edirsiniz? Peğəmbər (s)-in Əliyə "Səni yalnız mömin sevər, sənə yalnız münafiq nifrət edər" -deyə buyurduğunu nəql etmirikmi?

Dedi: "Bəli."

(Əhməd) dedi: "Mömin hardadır?"

(Kişi) dedi: "Cənnətdədir."

(Əhməd) dedi: "Münafiq hardadır?"

(Kişi) dedi: "Cəhənnəmdədir."

(Əhməd) dedi: "Deməli, Əli cəhənnəmi böləndir."

əl-Qazi İbn Əbi Yalə, Təbəqat əl-Hənabilə, c.1, s.317, h.448; Dar əl-Marifə, Beyrut

Onlayn mənbə 1: islamport
Onlayn mənbə 2: kl28.com

 

Fotoşəkil: əl-Qazi İbn Əbi Yalə, Təbəqat əl-Hənabilə, c.2, s.358, h.448; 1419/1999, Əbdür-Rəhman b. Muhəmməd əl-Useymin

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN