Kim məni vəfatımdan sonra ziyarət edərsə, sanki məni həyatda ikən ziyarət etmişdir (İbn Qudamə)

İbn Qudamə əl-Məqdisi əl-Hənbəli "əl-Muğni" kitabında nəql edir:

فصل : ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:
لما روى الدارقطني ، بإسناده عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حج ، فزار قبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي . وفي رواية : من زار قبري وجبت له شفاعتي

Fəsil: Nəbi (sallallahu aleyhi və səlləm)-in qəbrini ziyarət etmək müstəhəbdir.

Necə ki, əd-Darəqutni öz sənədi ilə İbn Ömərdən rəvayət edir: Rasulullah buyurub: "Kim həcc edərsə və vəfatımdan sonra məni ziyarət edərsə, sanki məni həyatda ikən ziyarət etmişdir." Həmçinin rəvayət etmişdir ki, "hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar."

İbn Qudamə əl-Məqdisi əl-Hənbəli, əl-Muğni, c.3, s.297; Dar İhya əl-Ulum əl-Ərəbi, Beyrut, 1405/1985

Onlayn mənbə 1: al-eman.com

Onlayn mənbə 2: kl28.com

Onlayn mənbə 3: islamweb, 3/297, №2748

 

Fotoşəkil: İbn Qudamə əl-Məqdisi əl-Hənbəli, əl-Muğni, c.5, s.465; Dar Alam əl-Kutub, ər-Riyad, 1417/1997; təhqiq: Abdullah b. Abdul-Muhsin ət-Turki

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1, ÜNVAN 2

Рейтинг