İmam Hüseyn (ə.s)-ın qəbrinə hörmətsizliyin cəzası

Hafiz əl-Heysəmi "Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid" kitabında yazır:

وعن الأعمش قال: خرى رجل على قبر الحسين فأصاب أهل ذلك البيت خبل وجنون وجذام وبرص وفقر

əl-Aməş dedi: "Bəni-Əsəd tayfasından bir kişi İmam Hüseynin qəbri üzərində nəcisə çıxdı. Buna görə də onun ailəsinə müsibətlər üz verdi. Əlləri və ayaqları şikəst oldu, dəli oldular, cüzam və müxtəlif xəstəliklərə tutuldular və kasıblaşdılar."

Hafiz əl-Heysəmi hədisdən sonra yazır:

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

ət-Təbərani rəvayət etmişdir, ricalları əs-Səhihin ricallarıdır.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.131, №15168; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412/1992

Onlayn mənbə 1: islamport (9/131, 15168, beyrut çapı)

Onlayn mənbə 2: islamport (9/317, 15168, Beyrut çapı)

Onlayn mənbə 3: islamweb (15168, Misir çapı)

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.231, №15168; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

 

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.317, №15168; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

В этом разделе