Əhli-sünnə alimi ən-Nəccar: "Əli sübh namazının qunutunda Muaviyəyə, Əmrə və s. lənət oxuyurdu"

Əhli-sünnə alimi Əbdül-Vəhhab ən-Nəccar özünün “Əl-Xüləfaur-raşidin” kitabında deyir:

فكان إذا صلى صلاة الصبح يقنت فيقول : اللهم العن معاوية وعمرا وأبا الأعور وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد .

“Əli sübh namazının qunutunda belə deyərdi: “İlahi, Müaviyəyə, Əmrə, Əbul-Əvərə, Həbibə, Əbdürrəhman ibn Xalidə, Dəhhak ibn Qeysə və Vəlidə lənət et”.

 

Əbdül-Vəhhab ən-Nəccar, “Əl-Xüləfaur-raşidin”, səh.450; “Darul-qələm” - Beyrut, 1414/1993