Aişə bacısı Əsmaya yad kişiləri əmizdirməsinə göstəriş verirdi (əl-Qurtubi)

Məşhur əhli-sünnə təfsir alimi Əllamə əl-Qurtubi yazır:

ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابناً لأختها من الرضاعة

Aişə bir kişinin öz yanına daxil olmasını istəsəydi, bacısı Əsmaya onu əmizdirməyi göstəriş verərdi ki, bununla həmin şəxs Əsmanın süd oğluna çevrilsin və Aişə üçün məhrəm olsun, dolayısı ilə də Aişəyə baxması icazəli olsun.

 

Muhəmməd ibn Əhməd əl-Qurtubi, “Əl-Camiul-əhkamil-Quran”, c.17, s.65; “Müəssisətur-Risalə” – Beyrut, 1427/2006; təhqiq: Abdullah ibn Əbdülmuhsin ət-Turki

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN