»»»Digərləri

"Təfsir İbn Kəsir" kitabında Muaviyə ilə bağlı təhrif

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Əziz oxucular, yəqin ki, dəfələrlə əhli-xilafın saytlarında, kitablarında Muaviyənin "möminlərin dayısı" adlandırıldığının şahidi olmusunuz. Bu mövzuya İbn Kəsirin "Təfsir əl-Quran əl-Əzim" kitabında da toxunulmuşdur. Ancaq əhli-sünnənin imamlarından olan İmam əş-Şafeinin sözləri bəzi nüsxələrdə təhrif edilmişdir.