Qütbəddin ər-Ravəndi: "Əlidən başqa heç kəs Kəbədə doğulmamışdır".

Qütbəddin ər-Ravəndi yazır:

ولقد ولد في بيت الله الحرام ولم يولد فيه أحد[غيره]

İmam Əli Kəbə evində dünyaya gəlmiş və ondan başqa heç kəs orada doğulmamışdır.

 

Qütbəddin ər-Ravəndi, “Əl-Xəraic vəl-cəraih”, c.2, s.888

В этом разделе