Zəhəbinin «Quranın təfsirinə şiə məzhəbinin üsuli və fiqhi məktəbinin təsiri» barəsində nəzərlərinin tənqidi

Bu məqalədə əvvəlcə Zəhəbinin nəzərinə görə şiə təfsirinə təsir edən müxtəlif amillərdən danışacağıq. Sonra isə ilahi ayələrin təfsirində şiə məktəbinin üsul və fiqhinin bu təfsirə qoyduğu təsirlər barəsində Zəhəbinin dediyi rəyləri araşdırıb tənqid edəcəyik.

Файл
Детали
  • Просмотров
  • 2203
  • Загрузок
  • 410
  • Тип файла
  • RAR
  • Размер файла
  • 78.87 Kb
Рейтинг

В этом разделе