ИконкаBölməКоличество
Həriz b. Osman əl-Himsi
3
Səvr b. Yəzid
2
Xalid b. Sələmə
2
Ziyad b. İlaqə
2
İshaq b. Suveyd əl-Bəsri
3
Mərvan b. əl-Həkəm
2
Muğirə b. Şubə
3
Əməvi (Bəni-Üməyyə) sülaləsi
1
Muhəmməd ibn Yusif əs-Səqəfi
1
Ziyad ibn Süməyyə
2
Cəmi: 357, Bölmələr: 171, Baxılıb: 663451
0 səhifədən 11