28 Mart, 2012
İmam Malik: Əbu Hənifə sağalmaz xəstəlikdir! (Tarixi Bağdad)
 
وقال جعفر حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال سمعت مطرفا يقول سمعت مالكا يقول الداء العضال الهلاك في الدين وأبو حنيفة من الداء العضال

Cəfər dedi: bizə əl-Həsən b. Əli əl-Hulvani rəvayət etdi və dedi: Mutərrifin belə dediyini eşitdim: Eşitdim ki, Malik dedi: Sağalmaz xəstəlik dini məhv edir, Əbu Hənifə də sağalmaz xəstəlikdir.

əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.13, s.422, №36; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut

Onlayn mənbə: shamela, 13/422

Şeyx Bəşər Əvəd Maruf rəvayətin sənədinin "səhih" olduğunu qeyd etmişdir.

Fotoşəkil: əl-Xətib əl-Bağdadi, Tarixi Bağdad, c.15, s.552; Dar əl-Ğərb əl-İslami, 1422/2001; təhqiq: Bəşər Əvəd Maruf

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Bütün hüquqlar qorunur  ©  Hədis bazası

Saytın materiallarından istifadə yalnız administrasiyanın şifahi, ya yazılı razılığı əsasında mümkündür!