6 Fevral, 2012
Ey Allahın qulları, yardım edin!
 
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد الله
رواه البزار ورجاله ثقات

İbn Abbasdan Rəsullahın (s) belə buyurduğu rəvayət edilir:
Allahın yer üzündə hafaza mələklərindən başqa mələkləri vardır ki, onlar ağacdan düşən hər yarpağı qeyd edərlər. Sizdən birinin kimsəsiz bir çöldə sıxıntısı olarsa belə desin: "Yardım edin ey Allahın qulları!"
əl-Bəzzar rəvayət etmişdir və ricalları siqədir (etibarlıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Əzkar, c.10, s.93, №17140; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412 - 1992

Onlayn mənbə 1: islamport (10/93, №17104, Beyrut çapı)
Onlayn mənbə 2: islamport (10/188, №17104, Beyrut çapı)
Onlayn mənbə 3: islamweb (10/132, №17104, Misir çapı)


Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Əzkar, c.10, s.148-149, №17104; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422 - 2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVANFotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Əzkar, c.10, s.188, №17104; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Bütün hüquqlar qorunur  ©  Hədis bazası

Saytın materiallarından istifadə yalnız administrasiyanın şifahi, ya yazılı razılığı əsasında mümkündür!