22 Sentyabr, 2012
Əbu Yalə əl-Fərra: "Allah və sifətləri zikr olunanda, saqqal və övrətdən başqa nə desəniz qəbul edəcəm."

وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته يقول : ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة


Mənə etimad etdiyim şeyxlərdən biri dedi ki, bəs Bağdadda hənbəlilərin rəisi Əbu Yalə Muhəmməd b. əl-Husayn əl-Fərra deyərdi ki, Allah və sifətləri zikr olunanda, saqqal və övrətdən başqa nə desəniz qəbul edəcəm.

 

 

 

 

 

 

 

Fotoşəkil: Əbu Bəkr b. əl-Ərəbi əl-Maliki, Nass əl-kamil ki kitab əl-Əvasim vəl-qəvasim, s.209-210; Məktəbə Dar ət-Turas, Qahirə; təhqiq: Əmmar Talibi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN

Bütün hüquqlar qorunur  ©  Hədis bazası

Saytın materiallarından istifadə yalnız administrasiyanın şifahi, ya yazılı razılığı əsasında mümkündür!