Əlini söyən, məni söymüş olar! (Hafiz əl-Heysəmi)

 
Hədis №1

وعن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمة نحوها. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من سب عليا فقد سبني"

Əbu Abdullah əl-Cədəli belə dedi: "Ümmü Sələmənin yanına gəldim. O məndən: "Aranızda Allahın Rəsulunu (s) söyürlər?",-deyə soruşdu. Mən "SübhanAllah və ya "Allah eləməsin",-dedim. O dedi: "Allah Rəsulundan (s) belə eşitmişəm: "Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

Hafiz əl-Heysəmi hədisdən sonra yazır:

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة
Əhməd rəvayət etmişdir, ricalları Səhihin ricallarıdır, yalnız Əbu Abdullah əl-Cədəlidən başqa. O isə siqədir (etibarlıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.29, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412 - 1992
Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.123, №14740; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422 - 2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.175, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Hədis №2

وعن أبي عبد الله الجدلي قال : قالت لي أم سلمة : يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم ؟ قلت : أنى يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : أليس يسب علي ومن يحبه ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبه

Əbu Abdullah əl-Cədəlidən rəvayət edilir ki, o, dedi: Ümmü Sələmə dedi: Rəsulullahı (s) minbərdən söyürsünüz? Mən cavab verdim: “Necə?” Dedi: “Əli və onu sevənlər söyülmür? Şəhadət verirəm ki, Allahın Rəsulu (s) onu sevərdi”.

Hədisdən sonra Hafiz əl-Heysəmi deyir:

رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد الله وهو ثقة
(Bu hədisi) ət-Təbərani hər üç kitabında, həmçinin Əbu Yalə də rəvayət etmişdir. ət-Təbəraninn ricalları əs-Səhihin ricallarıdır, Əbi Abdullahdan başqa. O isə siqədir (etibarlıdır).

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.29, №14740; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412 - 1992

Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.123, №14741; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422 - 2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-Zəvaid vəl-Mənbə əl-Fəvaid, Kitab: əl-Mənaqib, bab: Mənaqib Əli b. Əbu Talib (r.a), c.9, s.175-176, №14741; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
22 Yanvar, 2012  23:37 Baxılıb: 2187 Çap

Bu bölmədə