Xalid b. Sələmə (İbn Həcərin nəzərində)

 
خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي الكوفي المعروف بالفأفاء [بالفأفأ] أصله مدني صدوق رمي بالإرجاء وبالنصب من الخامسة قتل سنة اثنتين وثلاثين بواسط لما زالت دولة بني أمية بخ م 4

Xalid b. Sələmə b. əl-As b. Hişam b. Muğirə əl-Məxzumi əl-Kufi, əl-Fafa kimi tanınır. O, əslən Mədinədəndir. Səduqdur, mürciə və nasibidir. Beşinci təbəqəyə aiddir, 32-ci ildə öldürülmüşdür. (əl-Buxarinin "Ədəb əl-Mufrəd" (بخ), Müslimin, "əs-Səhih" (م) və 4 "əs-Sünən" kitabında ondan hədis rəvayət edilmişdir.

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.287, №1641; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Onlayn mənbə 1: shamela, 1/287
Onlayn mənbə 2: islamport, 1/188
Onlayn mənbə 2: kl28.com
Onlayn mənbə 4: kfu.edu.sa

Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.287, №1651; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib əl-Təhzib, s.174, №1641; Beyt əl-Afkar əd-Dəvliya, 2005; təhqiq: Həssan Əbdül-Mənan

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
4 Mart, 2012  18:46 Baxılıb: 1617 Çap

Bu bölmədə