Həriz b. Osman əl-Himsi (İbn Həcərin rəyi)

 
حريز بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاي بن عثمان الرحبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة الحمصي ثقة ثبت رمي بالنصب من الخامسة مات سنة ثلاث وستين وله ثلاث وثمانون سنة خ 4

Hariz b. Osman ər-Rəhbi əl-Himsi. siqədir, səbtdir, nasibi idi, beşinci təbəqədəndir. 63-cü ildə 83 yaşında vəfat etmişdir. (əl-Buxarinin "əs-Səhih" (خ) və 4 "əs-Sünən" kitablarında ondan hədis rəvayət edilmişdir).

İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib ət-Təhzib, c.1, s.231, №1184; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Onlayn mənbə 1: rewayat, 1/231
Onlayn mənbə 2: islamport, 1/195 (1194)
Onlayn mənbə 2: kl28.com
Onlayn mənbə 4: kfu.edu.sa, s.157


Fotoşəkil: İbn Həcər əl-Əsqəlani, Təqrib ət-Təhzib, c.1, s.231, №1184; Dar əl-İsmə, 1425; təhqiq: Əbu əl-Əşbal Sağir Əhməd Şağif əl-Bakistani

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
3 Mart, 2012  19:38 Baxılıb: 1780 Çap

Bu bölmədə