Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar! (Taqiuddin ən-Nədvi)

 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Universitetinin hədis ustadı Dr.Taqiuddin ən-Nədvi bu hədisi qeyd etdikdən sonra yazır:

 من زار قبري وجبت له شفاعتي "أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وسنده حسن "

"Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar." Bu hədisi əd-Darəqutni və İbn Xuzeymə təxric ediblər. Sənədi həsəndir.

Əbdül-Heyy əl-Ləknavi, ət-Taliqul-Muməccəd ələ'l-Muvatta əl-İmam Muhəmməd ( Muhəmməd b. əl-Həsən əş-Şeybaninin nüsxəsinə görə), c.3, s.448, №947; Dar əl-Qələm - Dəməşq; təhqiq: Taqiuddin ən-Nədvi

Onlayn mənbə 1: islamport, 3/448, #947
Onlayn mənbə 2: islamport, 3/448, #947
Onlayn mənbə 3: shamela, 3/448, #947


Əbdül-Heyy əl-Ləknavi, ət-Taliqul-Muməccəd ələ'l-Muvatta əl-İmam Muhəmməd ( Muhəmməd b. əl-Həsən əş-Şeybaninin nüsxəsinə görə), c.3, s.482, №947; Dar əl-Qələm - Dəməşq, 1413/1991; təhqiq: Taqiuddin ən-Nədvi

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN və ya BURADAN
1 Mart, 2012  14:00 Baxılıb: 1649 Çap

Bu bölmədə