Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar! (əz-Zərqani)

 
 من زار قبري وجبت له شفاعتي 
حسن لغيره

Hər kim mənim qəbrimi ziyarət etsə, şəfaətim ona vacib olar.
(əz-Zərqani dedi:) Həsən li-ğeyrihi.

Muhəmməd b. Əbdül-Baqi əz-Zərqani, Muxtəsər əl-məqasid əl-həsənə fi bəyən kəsir min əl-əhədis əl-muştəhirə aləl-əlsinə, s.218, №1029; əl-Məktəbə əl-İslamiyyə, 1409/1989; təhqiq: Muhəmməd b. Lutfi əs-Səbbağ

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
1 Mart, 2012  01:17 Baxılıb: 2075 Çap

Bu bölmədə