İmam Hüseyn (ə.s)-ın qəbrinə hörmətsizliyin cəzası

 
وعن الأعمش قال: خرى رجل على قبر الحسين فأصاب أهل ذلك البيت خبل وجنون وجذام وبرص وفقر

əl-Aməş dedi: "Bəni-Əsəd tayfasından bir kişi İmam Hüseynin qəbri üzərində nəcisə çıxdı. Buna görə də onun ailəsinə müsibətlər üz verdi. Əlləri və ayaqları şikəst oldu, dəli oldular, cüzam və müxtəlif xəstəliklərə tutuldular və kasıblaşdılar."

Hafiz əl-Heysəmi hədisdən sonra yazır:

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
ət-Təbərani rəvayət etmişdir, ricalları əs-Səhihin ricallarıdır.

Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.131, №15168; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1412/1992 Fotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.231, №15168; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə - Beyrut, 1422/2001; təhqiq: Muhəmməd Əbdul-Qadir Əhməd Ata

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVANFotoşəkil: Hafiz əl-Heysəmi, Məcmə əz-zəvaid vəl-mənbə əl-fəvaid, c.9, s.317, №15168; Dar əl-Fikr - Beyrut, 1994; təhqiq: Abdulla əd-Dərviş

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
22 Fevral, 2012  01:06 Baxılıb: 2421 Çap

Bu bölmədə