Xanım Aişə: "Mən qadınların yox, kişilərin anasıyam." (Məsanid Əbi Yəhya)

حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة يا أمه فقالت إني لست أمك إنما أنا أم رجالكم

Bizə Əbu Muhəmməd ibn Həyyan rəvayət etdi: bizə Əbu Yalə rəvayət etdi: bizə İbrahim ibn əl-Həccac rəvayət etdi: Əbi Əvanə bizə Farisdən, o da əş-Şəbidən, o da Məsruqdan rəvayət etdi ki, bir qadın Aişəyə dedi: "Ey ana!" (Aişə) cavab verdi: "Mən sizin ananız deyiləm, sizin kişilərinizin anasıyam."

Kitabın mühəqqiqi Muhəmməd ibn Həsən əl-Misri deyir: إسناده صحيح - "Sənədi səhihdir."

 

 

 

 

 

 

Fotoşəkil: Əbu Nəim əl-İsfahani, Məsanid Əbi Yəhya Faras ibn Yəhya, səh.85; Mətabah İbn Teymiyyə, Misir, 1413/1993; təhqiq: Muhəmməd ibn Həsən əl-Misri

24 İyul, 2016  02:51 Baxılıb: 1262 Çap