Əlini söyən, məni söymüş olar! (əş-Şəvkani)

 
واخرج احمد باسناد رجاله رجال الصحيح - غير ابي عبد الله الجدلي - وهو ثقة ، عن أم سلمة ، قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يقول : من سب عليا فقد سبني

Əhməd (ibn Hənbəl) təxric etmişdir, sənədinin ricalları Səhihin ricallarıdır, yalnız Əbi Abdullah əl-Cədəlidən başqa. O isə siqədir (etibarlıdır), Ümmü Sələmədən rəvayət edilir ki, dedi: Rəsulullahdan (s) belə eşitdim: Əlini söyən, məni söymüş olar.

Muhəmməd b. Əli əş-Şəvkani, Durr əs-səhabə fi mənaqib əl-qaraba vəs-səhabə, s.224Fotoşəkil: Muhəmməd b. Əli əş-Şəvkani, Durr əs-səhabə fi mənaqib əl-qaraba vəs-səhabə, s.224

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN 1   ÜNVAN 2
27 Yanvar, 2012  00:54 Baxılıb: 1802 Çap

Bu bölmədə