Əlini söyən, məni söymüş olar! (Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas)

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سب عليا فقد سبني

Bizə Abdullah rəvayət etdi və dedi: mənə atam rəvayət etdi və dedi: bizə Yəhya b. Əbi Bukeyr rəvayət etdi: bizə İsrail, Əbi İshaqdan, o da Əbi Abdullah əl-Cədəlidən rəvayət etdi və dedi: "Ümmü Sələmənin yanına gəldim. O məndən: "Aranızda Allahın Rəsulunu (s) söyürlər?",-deyə soruşdu. Mən "SübhanAllah və ya "Allah eləməsin",-dedim. O dedi: "Allahın Rəsulundan (s) belə eşitmişəm: "Əlini söyən kəs şübhəsiz ki, məni söymüş olar".

Əhməd b. Hənbəl, Fəzail əs-Səhabə, c.2, s.594, №1011; Müəssisət ər-Risalə - Beyrut, 1403 - 1983; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Onlayn mənbə 1: islamport (2/594, №1011)

Kitabın mühəqqiqi Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas hədisin sənədinin səhih olduğunu bildirmişdir.

Fotoşəkil: Əhməd b. Hənbəl, Fəzail əs-Səhabə, c.2, s.594, №1011; Müəssisət ər-Risalə - Beyrut, 1403 - 1983; təhqiq: Vəsiyullah b. Muhəmməd Abbas

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN
25 Yanvar, 2012  17:55 Baxılıb: 1811 Çap

Bu bölmədə