Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi (İbn Əbi Hatim, "əl-Cərh vət-tədil")

 
عبد الرحمن بن عديس البلوى له صحبة روى عنه أبو ثور الفهمي وأبو الحصين الحجري واسمه الهيثم بن شفى وتبيع الحجري روى عبد الرحمن بن شماسة عن رجل عنه نا عبد الرحمن سمعت أبى يقول بعض ذلك وبعضه من قبلى 

Əbdür-Rəhman b. Udeys əl-Bəlvi, səhabədir. Əbu Səvr əl-Fəhmi, Əbu Həsəyn əl-Həcri - adı əl-Heysəm Şafidir...

Əbdür-Rəhman b. Əbu Hatim ər-Razi, əl-Cərh vət-tədil, c.5, s.248, №1182; Dar İhyaut-Turasil-Arabi, Beyrut, 1371/1952

Onlayn mənbə 1: islamport, 5/248, №1182
Onlayn mənbə 2: kl28.com
Onlayn mənbə 3: taghrib.org

Əbdür-Rəhman b. Əbu Hatim ər-Razi, əl-Cərh vət-tədil, c.5, s.248, №1182; Dar İhyaut-Turasil-Arabi, Beyrut, 1372/1953

Kitabı yükləmək üçün: ÜNVAN


Bu səhabənin Osmanın qətlində iştirakı barədə aşağıdakı ünvanlardan oxuya bilərsiniz:

14 Aprel, 2012  16:41 Baxılıb: 1636 Çap

Bu bölmədə