12 May, 2012  16:44

نقد كتاب اصول مذهب الشيعه - "Şiə məzhəbinin üsulu" kitabının tənqidi

 
Bu kitab Hz.Vəli-əsr elmi-araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Seyyid Muhəmməd Huseyni Qəzvini tərəfindən sələfilərin/vəhabilərin sevimli şeyxlərindən olan Nasir b. Abdullah b. Əli əl-Qəfarinin "Üsul məzhəb əş-şiə əl-isna-əşəriyyə" (12 İmam şiə məzhəbinin üsulu) adlı kitabına rədd olaraq yazılmışdır və 2 cilddən ibarətdir.

Seyyid Qəzvini bu kitabda sələfi aliminin iddialarını çox gözəl şəkildə cavablamış və bir daha çıxılmaz vəziyyət qarşısında qoymuşdur. 

Kitabın pdf formatını buradan yükləmək olar:  CİLD 1    CİLD 2
Просмотров: 1441
Загрузок: 162
Рейтинг:
1 / 5 ( Отлично )
Тип файла MS-Word
Размер файла 23.5 Kb

Bu bölmədə