12 May, 2012  15:43

Şübhələrə cavablar - Seyyid Rza Hüseyninəsəb

 
Həcc mövsümündə bir tərəfdən İran İslam İnqilabı ilə tanışlığı olan, digər tərəfdən isə beynləri düşmənlərin zəhərli əks təbliğatları nəticəsində xarab olan bə`zi ziyarətçilər iranlı hacılarla görüşdükləri zaman müəyyən suallar irəli çəkərək cavablarını almışlar. Bu ehtiyacları tə`min etmək üçün əksər hallarda dini və mədəni yönə malik olan sualların böyük qismini hörmətli mühəqqiq Seyyid Rza Hüseyninəsəb bir yerə yığmış və mənim nəzarətim altında tənzim edərək çapa hazırlamışdır. Cavab məqamında ixtisara riayət olunsun deyə zəruri miqdarla kifayətlənmiş və əlavə izahatlar digər məqamlara həvalə edilmişdir.

Qum, elmiyyə hövzəsi, Cəfər Sübhani, 1374
Просмотров: 1731
Загрузок: 545
Рейтинг:
4 / 16 ( Хорошо )
Тип файла ZIP
Размер файла 163.21 Kb

Bu bölmədə